Home

Lees onze Covid-19 info en algemene regels voordat je lid wordt en de gym binnen gaat!

Read our Covid-19 info and our general rules before joining/entering our gym!

.

Our outdoor training

Het overzicht van Outdoor trainingen (max. 2 x 2 leden / uur) op reserveringen die door Dutch Strength worden georganiseerd – 1 duo met halters – 1 duo klein materiaal. Extra “slots” zijn mogelijk als een beheerder zich heeft aangemeld.

Our weekly Outdoor training schedule (2 x 2 members / hour). 1 Duo with barbells, 1 duo with small equipment. Extra “slots” are possible if a superintendent has registered.

Our indoor training

Het overzicht van Indoor beperkte groepstrainingen op reserveringen die door Dutch Strength worden georganiseerd.

Our weekly Indoor small group training schedule.

De Indoor open trainingen op reservering die door Dutch Strength worden aangeboden.

Our weekly Indoor reserved open gym training schedule.

.

Inschrijven / Subscriptions

Het hart van Dutch Strength klopt in Gym Sportquest het hardst! Alle bezoekers en trainers worden op aanwezigheid geregistreerd. Wij werken met een reserveringssysteem via Mijn Club app.

Bij ons mag je elke maand je lidmaatschap stoppen of omzetten! Ook hebben wij nu lessen van 45 minuten zodat je met je abonnement zowel een open gym als les kan volgen.

The heart and home of Dutch Strength is felt best at Gym Sportquest! All our visitors and staff are logged in. We work with a system to reserve your spot (Mijn Club app).

We made it possible to stop or change your subscription monthly. Our small group classes of 45 minutes can be attendent without extra charge.

Login of gebruik / or use the “Mijn Club App – Webshop or/of Uw contributies”

Onze mogelijkheden voor deelname staan hieronder – let op ben je scholier of student dan graag in de gym registreren om een korting te krijgen.

Our options to join the gym are below – please contact us if you are a scholar/student subscribe at our gym to get a discount.

per maand: onbeperkt trainen per week – monthly: unlimited training per week

1 x entree / entrance


contact us!